Deelname aan de yogalessen van Yin Yang Flow betekent dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden en de geldende (huis)regels voor desbetreffende locatie.

 • Yin Yang Flow kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of opgelopen letsel van de cursist. De cursist/ouder/verzorger is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten direct te melden aan de docent, voor aanvang van de workshop/les.

 • Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Yin Yang Flow en/of desbetreffende locatie, dienen te worden vergoed.
 • Yin Yang Flow is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer c.q ouder/verzorger.
 • Een kinderyogales is geen therapie of geneeswijze en vervangt niet de reguliere geneeswijze.
 • Een cursus gaat van start bij voldoende aanmeldingen. Yin Yang Flow zal bij onvoldoende aanmeldingen de betrokkenen op de hoogte stellen en eventueel betaald cursusgeld retourneren of de mogelijkheid openhouden om in te stromen op een later tijdstip.
 • De cursist wordt verzocht om makkelijk zittende, niet knellende kleding te dragen, en op blote voeten de yogaruimte betreden.
 • Gebruik geen deodorant of parfum, door de warmte kunnen deze geuren zich nog meer gaan verspreiden door de ruimte en kan het een ander hinderen.
 • Kom op tijd, de toegangsdeur wordt voorafgaand aan de les gesloten. Is de deur gesloten dan ben je helaas te laat voor de les.
 • De kosten van de lessen/ workshops dienen vooraf te worden betaald.
 • Wanneer een cursist/ouder/verzorger zijn of haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt  Yin Yang Flow zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.
 • Op Nationale feestdagen worden er geen lessen gegeven tenzij anders aangeven.
 • Bij verhindering wordt het op prijs gesteld als er voortijdig (uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les) afgemeld wordt per mail: info@yinyangflow.nl
 • De cursist/ouder/verzorger dienen zich te houden aan de huisregels geldend in het gebouw waar de lessen zullen plaatsvinden. 
 • Restitutie voor de gemiste lessen is niet mogelijk.